گالری‌گردی در تهران!

جمعه 17 آذر 1402 - 17:04
این هفته گالری‌های تهران برپاست و می‌توان از آن‌ها بازدید کرد.

به گزارش ایسنا این جمعه (۱۷ آذر) فرصت مناسبی برای گالری‌گردی خواهد بود؛ چرا که برخی از نمایشگاه‌های جاری، هفته اول یا دوم گشایش خود را سپری می‌کنند و تا پایان آن نمایشگاه‌ها فرصت کوتاهی باقی مانده است.

«میراث»

نمایشگاه «میراث» جمعه ۱۰ آذر در گالری شیرین برپا شد. آثار یاسمن نیازی در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است. 

در بخشی از بیانیه نمایشگاه «میراث» آمده است: «شرق و غرب همیشه در مقابل هم قرار دارند.
بــا ورود رســانه و تلویزیــون، فرهنــگ شــرق دســتخوش تغییــرات زیــادی شــد، هــر آنچــه
کــه مایــل بــود را جــذب کــرد و بقیــه را دفــع.
فرهنــگ معاصــر مــا نــه شــرقی اســت نــه غربــی، تبدیــل بــه رفتــاری جدیــد، ترکیــب از
هــردو شــده اســت.
باغــی شــلوغ و پــر هیاهــو، بــی نظــم در عیــن منظــم بــودن، هویتــی دارد کــه بــی هویــت
است.
این است میراث فرهنگ ما»

این نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۲ آذر در گالری شیرین ادامه خواهد داشت و برای رفتن به این گالری باید به آدرس تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵ مراجعه کرد. 

گالری‌گردی در تهران!

«در خاطره ی»

در نزدیکی گالری شیرین، نمایشگاه دیگری در گالری هما برپاست. 

این نمایشگاه با عنوان «در خاطره ی» و با آثار کسری گلرنگ جمعه ۱۰ آذر افتتاح شده است و تا سه شنبه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت. 

 گالری هما در تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک واقع شده است. 

گالری‌گردی در تهران!

«جغرافیای برف»

نمایشگاه انفرادی «جغرافیای برف» نیز در فاصله کمی از دو گالری دیگر در نگارخانه نگر قابل بازدید است. 

این نمایشگاه جمعه ۱۰ آذر با آثار مانی مهرزاد برپا شد و تا دوشنبه ۲۷ آذر ادامه دارد. 

 نگارخانه نگر تهران، زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشهر، پلاک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول قرار گرفته است. 

گالری‌گردی در تهران!

«دیو»

نمایشگاه گروهی «دیو» هم با نمایش آثار بیش از ۹۰ هنرمند جمعه ۱۰ آذر در گالری ثالث افتتاح شد. این نمایشگاه که به کیوریتوری عجیبخانه عشقباز و وحید آرین به نمایش درآمده تا سه شنبه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت. 

 گالری ثالث هم در نزدیکی نگارخانه نگر قرار گرفته و برای بازدید از آن باید به آدرس تهران، کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨ رفت. 

«بزنگاه» 

نمایشگاه انفرادی «بزنگاه»  نیز در مرکز شهر برپا شده است. این نمایشگاه با آثار طلوع ناصری برپا شده و در بخشی از بیانیه آن آمده است: «باور دارم که اثر هنری از ورای مبارزه‌ی ذهنیت با عینیت شکل می‌گیرد و این دیالکتیک است که اثر را زنده نگه‌می‌دارد و با غلبه‌ی هرکدام از آن‌ها بر دیگری، باخت نصیب اثر می‌شود.

این مجموعه کنکاشی بر لحظات معلق است و از آن‌جا که هنوز تیر شلیک نشده است، مشت فرود نیامده است و خون جاری نشده است، پس فرصت برای تخیل همچنان باقی است.»

برای بازدید از «بزنگاه» با آثار طلوع ناصری باید به گالری اعتماد ۱ واقع در تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، بن بست شیرودی پلاک ۲۵ رفت. 

گالری‌گردی در تهران!

«جاذبه»

گالری اعتماد یک نیز که در مجاورت گالری اعتماد ۲ قرار گرفته است این روزها نمایشگاه «جاذبه» را در معرض دید قرار داده است. این نمایشگاه تا سه شنبه ۲۸ آذر ادامه خواهد داشت. برای بازدید از «جاذبه» نیز باید به آدرس تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، بن بست شیرودی پلاک ۲۵ رفت. 

گالری‌گردی در تهران!

«بهت»

در محدوده دیگری از مرکز شهر و حوالی خیابان نوفل لوشاتو نیز می‌توان از نمایشگاه انفرادی «بهت» بازدید کرد. این نمایشگاه با آثار کوشا موسوی برپاست و در بخشی از بیانیه آن آمده است:

«دیرزمانی است که هومو ارکتوس ها بر روی دو پا راه رفته اند ولی به نظر میرسد که با وجود تجربه قرون متمادی و تاریخ تلخ آن و علم و آموزش، هنوز بشریت یاد نگرفته که امیال و جاه طلبی‌های خود را مهار کند. مدتهاست که در مورد فاجعه زیست محیطی قریب الوقوع هشدار داده می‌شود و در میان تصاویر خشونت که از هر گوشه‌ای از جهان می‌رسد، به نظر می‌رسد که ما به عنوان مردم قادر به درک این واقعیت نیستیم که حقیقتا برای سیاره و در واقع برای ما نقطه بی‌بازگشتی وجود دارد.

در مواجهه با تصاویر شقاوت آمیز و در سایه رفتار سنگدلانه انسانها با یکدیگر، اغلب واکنش‌های ما نوعی بهت و حیرت منجمد کننده است، تا جایی که بسیاری خود را از واقعیت دور می‌کنند. در این کشاکش بهت و ناتوانی، این هنرمندان هستند که با نشان دادن واقعیت و در دست گرفتن آینه ای که وضعیت ما را منعکس می‌کند، می‌توانند ارزش کرامت انسانی و اخلاق را به ما یادآوری کنند. تنها با نگاه کردن به آینه است که بشریت می‌تواند از گذرگاههای سخت عبور کرده و بپذیرد که ادامه وضعیت موجود امکان ناپذیر است. در نهایت باید به این باور برسیم که قدرت جبران ناتوانی خود را داریم.

نازیلا نوع بشری»

این نمایشگاه که در گالری پروژه‌های آران برپا شده است تا جمعه ۲۴ آذر ادامه خواهد داشت و برای سر زدن به آن باید به تهران، خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک ۵ رفت. 

برای ادامه گالری گردی می‌توان به سمت خیابان ویلا حرکت کرد و از دو نمایشگاهی که در گالری سو برپا شده است نیز بازدید کرد. 

«Daddy issues»

نمایشگاه انفرادی «Daddy issues» از جمعه ۳ آذر در گالری سو برپا شده است. این نمایشگاه آثار صراحی رفعتی را به نمایش در آورده و تا جمعه ۲۴ آذر ادامه خواهد داشت. 

گالری سو در در تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ واقع شده است. 

گالری‌گردی در تهران!

«سال صفر»

نمایشگاه انفرادی «سال صفر» نیز در طبقه دوم گالری سو برپاست. این نمایشگاه با آثار آزاده باربد برپا شده است و تا جمعه ۲۴ آذر ادامه خواهد شد. 

«در آداب رقص و گرفتاری»

نمایشگاه انفرادی «در آداب رقص و گرفتاری» نیز این روزها در گالری دلگشا برپاست. گالری دلگشا در تهران، خیابان انقلاب، خیابان دوازدهم فروردین، کوچه نوروز، پلاک ۱۷ واقع شده است و تا جمعه ۱ دی ادامه خواهد داشت. 

آثار مینا معصومی را می‌توان در این مجموعه دید. 

در بخشی کوتاه از بیانیه این نمایشگاه آمده است:‌

«تصور کنید که در یک نرم افزار کامپیوتری مانند فتوشاپ ابزار قلم نقاشی را انتخاب کرده‌اید و رنگ مشکی را ھم برای قلم برمی‌گزینید. در ادامه قسمتی ھم وجود دارد برای انتخاب نوع قلم. گزینه‌ھای متفاوتی در پیش روی شماست. می‌توانید قلمی مانند خودکار با قطرھای متفاوت انتخاب کنید و یا شفافیت آن را تغییر دھید و یا قلمی مانند قلم‌موی نقاشی و یا قلم خوشنویسی انتخاب کنید با پھنای دلخواه. حتی بافت‌ھای مختلفی را می‌توانید برگزینید و صدھا انتخاب دیگر. حالا تصور را ادامه دھید و فکر کنید گزین‌های که برای نوک قلم‌موی نقاشی انتخاب کرده‌اید خط و نوشتار نستعلیق و شکسته نستعلیق است. شما مانند یک جادوگر قلم را روی صفحه تکان می‌دھید و طرح شما با بافتار کلمات دلخواه پدیدار می‌شود. ابرھایی می‌کشید که با حروف سین و یا کلمه‌ی "تپل" ساخته شده‌اند و از آن قطره‌ھای باران به پایین می‌ریزد. قطره‌ھای باران را ھم با کلمه‌ی "تپل" ساخته‌اید ولی با ابعاد کوچکتر. کمی ذوق می‌کنید و ادامه می‌دھید و در پایان تجربه‌ی دل‌انگیزی به شما دست می‌دھد. این تجربه شباھت فنی زیادی دارد به کاری که مینا معصومی انجام می‌دھد.

قلم معصومی در اینجا قلم خوشنویسی نیست بلکه خود خوشنویسی است. بافت قلمش خود خط شکسته نستعلیق است و با خود خط و کلمه‌ھا ھاشور می‌زند. تفاوت تجربه‌ی ھنرمند با تجربهی شما این است که برای ھنرمند نرم‌افزاری در کار نیست. وقتی شروع به کار می‌کند امکان اینکه به سرعت به نتیجه برسد را ندارد. کم و بیش نیاز دارد به اندکی تصور اولیه و حدس و گمان از تصویری که می‌خواھد به ثمر برساند. برای این شکل از روند کاری می‌توانیم برخلاف میل نویسنده از ادیبان ایرانی در این متن مثال بیاوریم. "گوی منی و میدوی در چوگان حکم من / در پی تو ھمی دوم گرچه که میدوانمت" از مولوی. امکانی که معصومی برخلاف نرم‌افزار نقاشی ندارد امکان بازگشت و پاک کردن و دوباره انجام دادن است. ھمین امر است که روند کارگاھی او را به این شعر نزدیکتر می‌کند. صحبت از سختی کار و دقت و سپری کردن زمانی طولانی برای ساختن یک اثر نیست. حرف از طی کی کردن مسیر و اندیشیدن برای به انجام رساندن است و مواجھه با پستی و بلندی ھای آن مسیر قسمتی از معنای آن است. سختی کشیدن و مشقت بردن در به وجود آوردن اثر ھنری ارزش محسوب نمی‌شود و چه بسا نشانه‌ی ضعف ھنرمند و تھی بودن ھنرمند از ویژگی‌ھای دیگر است.....

شباھنگ طیاری - آبانماه ھزار و چھارصد دو شمسی»

گالری‌گردی در تهران!

«شیدایی در کویر»

نمایشگاه انفرادی «شیدایی در کویر» نیز جمعه ۱۰ آذر برپا شده‌ است. این نمایشگاه در گالری  پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ برپاست که در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، پلاک ۲۵ واقع شده است. 

 تا سه شنبه ۲۱ آذر می‌توان از این نمایشگاه بازدید کرد و آثار احمد وکیلی را در این نمایشگاه دید. 

گالری‌گردی در تهران!

«تکه ها ۲»

در گالری اُ در محدوده خیابان سنایی نیز نیز دو نمایشگاه برپاست. «تکه ها ۲» عنوان نمایشگاهی انفرادی است که آثار فرزاد مجیدی را می‌توان در آن دید. 

این نمایشگاه تا دوشنبه ۲۰ آذر ادامه دارد و در گالری اُ در تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی اول واقع شده است. 

در طبقه دوم این گالری نمایشگاه گروهی دیگری با عنوان «فهرست ۵ - با کاغذ پروژه مشترک اشکان صانعی و ارکیده درودی» با آثار ۱۰ هنرمند برپاست. این نمایشگاه ۳ آذرماه افتتاح شده و تا دوشنبه ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت. 

گالری‌گردی در تهران!

«شکل غیبت»

امروز (جمعه ۱۷ آذر) نمایشگاه انفرادی «شکل غیبت» پایان می‌باید. این نمایشگاه جمعه ۳ آذر در گالری امکان آغاز به کار کرده بود و آثار شهلا حسینی را به نمایش درآورده بود. بر همین اساس در آخرین فرصت برای بازدید از این نمایشگاه باید به  گالری امکان واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر (جم)، خیابان غفاری، پلاک ۵۱، طبقه اول رفت. 

گالری‌گردی در تهران!

نمایشگاه الینور نیز امروز جمعه ۱۷ آذر افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه با آثار مونا تیرگر و به کیوریتوری الهام مقتدایی برپا شده است. در نمایشگاه در گالری آتشزاد برپا شده است. 

گالری‌گردی در تهران!

نمایشگاه نقاشی خط و خوشنویسی «مهر قلم» نیز از روز گذشته در نگارخانه شفق برپا شده است. برای بازدید از این نمایشگاه که آثار سه هنرمند را به نمایش گذاشته باید به نگارخانه شفق در خیابان جمال الدین اسد آبادی خیابان بیست و یکم، بوستان شفق، فرهنگسرای خانواده رفت. 

گالری‌گردی در تهران!

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.