مقایسه عملکرد دولت رئیسی و روحانی در مناظره اول و سوم

اقتصادنیوز یکشنبه 03 تیر 1403 - 20:27
اقتصادنیوز: تنها پنج روز به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم باقی مانده و همچنان نام سید ابراهیم رئیسی و حسن روحانی ازجمله کلیدواژه های پرتکرار مناظره ها، سخنرانی ها و اظهارات نامزدهای انتخابات است که گاه با طعنه و کنایه بیان می شود و گاه با رویکردی تدافعی. با این حال اقتصادنیوز در این گزارش به روش تحلیل محتوا به بررسی دو مناظره اول و سوم پرداخته و مستند به بررسی واژگانی نامزدها، رد پای دو دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی را در این دو مناظره جستجو کرد؛ دو شخصیتی که هر کدام چند سالی رئیس جمهوری ایران بوده اند و می توان گفت حالا مهمترین حاضران غائب مناظرات و تکاپوهای انتخاباتی اند.

به گزارش اقتصادنیوز، مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف، 6 نامزد تأیید صلاحیت‌شده در سومین مناظره تلویزیونی که با رویکرد فرهنگی برگزار شد، دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مورد سوال مطرح کردند. هر چند سئوالات به گونه ای طراحی شد که هر یک از کاندیداها برنامه خود را نسبت به  سئوال مطرح شده اعلام نمایند اما در خلال سئوالات نامزدها بارها به عملکرد دولت های قبلی اشاره کردند. اقتصاد نیوز در این گزارش به روش تحلیل محتوا به بررسی فراوانی اسامی دولت قبلی (حسن روحانی - ابراهیم رئیسی)  در مناظره اول و سوم پرداخته است .

بررسی اقتصادنیوز نشان می‌دهد در این مناظره در مجموع کاندیداها 64، بار نام دولت های قبل را برده و درباره عملکرد آنها  احضار نظر کردند. اقتصاد نیوز در گزارش زیر به تفکیک به سخنان هریک از نامزدها پرداخته است.

قاضی زاده هاشمی

در جریان دو مناظره قاضی زاده هاشمی بیش از سایر نامزدها، نام دو دولت قبلی را ذکر کرد  به عبارتی میتوان گفت او بیشترین ارجاع در خصوص مباحث را به دولت های گذشته داشته است. در مناظره اول 11 بار نام شهید رئیسی ،‌8 بار نام دولت شهید رئیسی را آورد که در تمام اشاراتش به دولت رئیسی از اقدامات دولت سیزدهم تقدیر کرد او در جریان مناظره اول 4 بار اشاره تلویحی به دولت روحانی داشت که با ادبیاتی تند و کنایه آمیز به مضوعات اشاره داشت . به عنوان مثال در خصوص رشد اقتصادی کفت : کشور یک دهه بارشداقتصادی منفی مواجه بوده یا در جای با انتقاد از سیاست های در قبال سهام عدالت گفت : سهام عدالت به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده بود. اما انتقادهای وی در مناظره اول به همین جا محدود نشد در جای دیگر قاضی زاده هاشمی در انتقاد از کشته شدگان کرونا گفت : آقایون منتظر بودند تا واکسن آسترازنکا و فایزر به داد مردم کشور برسد.  قاضی زاده هاشمی در جایی دیگر از سخنانش دولت روحانی را با عنوان «دولت ژنرال ها» خطاب کرد. همانظور که در جدول مشخص است رویکرد قاضی زاده هاشمی در جریان مناظره دوم کمی تغییر کرد،‌اگر او مجموعا"4 بار در سخنانش از عملکرد دولت شهید رئیسی و شهید رئیسی تقدیر کردو یکبار هم به صورت تلویحی به اقدام دولت سیزدهم برای ورود زنان به استادیوم اشاره کرد. وی در جریان مناظره سوم یک اشاره تلویحی به روحانی داشت و گفت : از منتقدان خودم شکایت نخواهم کرد و به آن‌ها انگ بی شناسنامه نخواهم زد.قاضی زاده در پایان سخنانش نیز به صورت واضح گفت : دولت روحانی را کسی گردن نمی گیرد. 

علیرضا زاکانی

در میان کاندیداها زاکانی دومین نامزدی است که در جریان مناظره اول 3 بار نام شهید رئیسی را با رویکردی مثبت به کار برد ،یکبار اشاره به دولت روحانی ، یکبار اشاره به آقای روحانی و دوبار اشاره تلویحی منفی به دولت روحانی داشت . او در اشارات تلویحی خود به موضوع بنزین صبح جمعه و فاجعه دهه نود پرداخت. زاکانی در مناظره سوم  همان تاکتیک را حفظ کرد .یک بار با رویکرد مثبت به دولت رئیسی اشاره کرد و بار دیگر خطاب به پزشکیان گفت: اجازه نمی دهد حق شهید رئیسی پایمال شود. او در جایی از سخنانش عملکرد دولت روحانی در توسعه زیر ساخت ها را زیر سئوال برد . همچنین در جریان مناظره کتابی را با عنوان «سالهای بنفش»  به پزشکیان معرفی کرد که درباره عملکرد دولت آقای روحانی است. وی در ادامه با سیاه چاله خواندن دوران روحانی گفت: اگر این را مردم مراجعه کنند، فاجعه اتفاق افتاده را می‌فهمند. از آن سیاه چاله که دوستان میخواهند ما را برگردانند به آن، پرهیز می‌دهد.

سعید جلیلی 

در جریان مناظره اول دو بار نام دولت شهید رئیسی و شهید رئیسی را ذکر کرد .و سه بار به صورت تلویحی از عملکرد دولت روحانی انتقاد کرد . گران شدن 200 درصدی قیمت بنزین، مشکلات بورس سال 99 وبی برنامگی دولت قبل در حل مشکلا اقتصادی اینکه همه مواردی بود که به صورت تلویحی در جریان مناظره اول توسط سعید جلیلی مورد اشاره قرار گرفت. در جریان مناظره سوم سعید جلیلی نیز تنها دو بار به دولت شهید رئیسی و شهید رئیسی اشاره کرد ولی در مورد دولت یازدهم و دوازدهم موضع گیری جدی نداشت.

محمدباقرقالیباف 

آنچه از محمد باقر قالیباف در جریان این مناظرات دیدیم با آنچه در مناظرات دوره های گذشته شاهد آن بودیم ،‌نشان از یک رویکرد کاملا" محافظه کارانه دارد. قالیباف در جریان مناظره اول  2 بار نام شهید رئیسی،‌یکبار نام دولت شهید رئیسی را ذکر کرد و یکبار هم  از عملکرد دولت یازدهم انتقادکرد. قالیباف در مناظره سوم هم با همین رویکرد به مناظرات ادامه داد، یکبار از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه شبکه ملی اطلاعات دفاع کرد و در جای دیگر از دولت روحانی به دلیل کوتاهی در پیشرفت محدود شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

مصطفی پورمحمدی

مصطفی پور محمدی در مناظره اول به هیچ کدام از دو دولت اشاره ای نداشت و در جایی از سخنانش گفت نقاط قوت داشتیم فراوان هم است با توجه به قوت‌های گذشته می توانیم شعف هایمان را حل کنیم. اما در جریان مناظره سوم 2 بار به نام شهید رئیسی اشاره کردو یکبار هم دولت سیزدهم را در موضوع vpn مورد انتقاد قرار داد. نکته قابل توجه این است که تنها کسی که برای یکبار در جریان مناظرات از دولت سیزدهم انتقاد کرد مصطفی پورمحمدی بوده ،سایر نامزدها در جریان مناظرات هیچ انتقادی نسبت به عملکرد دولت سیزدهم نداشتند .پور محمدی همچنین دوبار دولت روحانی را در مورد موضوع VPNو عدم توانایی در ایجاد یک پیام رسان قدرتمند مقصر دانست.

مسعود پزشکیان 

مسعود پزشکیان کسی بود که در مناظرات بیشتر بر روی برنامه هایش متمرکز بود. هرچند بارها تلاش شد در دام تله های مناظراتی بیافتد اما هر بار هوشمندانه خود را از افتادن در این تنش ها رها کرد. مسعود پزشکیان در جریان مناظره اول دو بار نام شهید رئیسی و دولت رئیسی را عنوان کرد ویکبار هم دولت روحانی را خطاب نمود.در جریان مناظره دوم نیز یکبار با اشاره تلویحی گفت دولتی که به برجامش گیر می دهید،  همین دولت سیزدهم نتوانست آن را احیا کند.

بر اساس گزارش اقتصاد نیوز ، قاضی زاده هاشمی کسی است که برای بیشترین بار نام رئیسی را در جریان مناظرات به کار برده است شاید بتوان گفت این بدان دلیل است که مهم ترین راهبرد قاضی زاده هاشمی در انتخابات این است که با دفاع از عملکرد دولت رئیسی بتواند جریان مناظرات را همسو با خود بکند. هرچند قاضی زاده هاشمی این اتهام را به زاکانی وارد کرده که تلاش می‌کند مقایسه‌ای شود بین دولت شهید رئیسی و دولت قبلش دولت آقای روحانی اما نتیجه گزارش اقتصاد نیوز  حاکی از تایید شدن این رویکرد در مورد خودش می باشد. 

قاضی زاده هاشمی در مناظره اول بیشترین اشاره را به روحانی و دولت او داشته و از تریبون مناظره از عملکرد نقد دولت روحانی استفاده کرده است . نکته مهم این است که به نظر می رسد قاضی زاده هاشمی در واقع ماموریت تاکتیک مقایسه دولت روحانی و رئیسی را برعهده داشته است .

گزارش اقتصاد نیوز به این نتیجه رسید که مقایسه دولت ها در مناظره دوم نسبت به مناظره اول کاهش چشمگیری داشته و کاندیدا در مناظره دوم تمایل کمتری به اشاره کردن به دولت ها داشتند و روند مذاکرات به سمتی پیش رفته که کاندیداها بیشتر یکدیگر را مخاطب قرار دادند. 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.